Factors Affecting the Participation of Social Studies Teacher Candidates in Discussions on Controversial Issues

Arife Figen Ersoy

Abstract


Günümüzde vatandaşların, kendi toplumlarında ve dünyada tartışılan konuların farkında olması ve bu konulara çözüm önerileri getirmesi beklenilmektedir. Bu nedenle, tartışmalı konular vatandaşlık eğitiminin önemli bir parçasıdır. Sosyal Bilgiler öğretmenleri, derslerinde tartışmalı konulara yer vererek öğrencilerin vatandaşlık yeterliklerini geliştirmelidir. Öğretmen eğitiminde tartışmalı konulara yer verilerek öğretmen adaylarının hem kendi vatandaşlık yeterlikleri hem de vatandaşlık eğitimi açısından mesleki yeterlikleri geliştirilmelidir. Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının tartışmalı konulara katılımını etkileyen etmenleri belirlemektir. Araştırmaya Türkiye’deki 12 farklı üniversiteden 1957 Sosyal Bilgiler öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma verileri, anket ile toplanmış ve yüzde, frekans ve ki-kare testleri ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adayları, ilgilerini çeken, bilgi sahibi oldukları konularda tartışmaya daha çok katılırken hassas konularda daha az katılmaktadır. Öğretmen adayları görüşlerine saygı gösterilmediğinde, tartışmalar kişiselleştiğinde ve yargılanma, etiketlenme ile karşılaştıklarında tartışmaya katılmamaktadır. Öğretmen adayları, öğretim elemanı ile aynı görüşte olduğunda tartışmaya daha fazla katılmaktadır. Kız öğretmen a dayları toplumsal uzlaşmanın zor olduğu hassas konularda erkek öğretmen adaylarına göre tartışmaya daha az katılmaktadır. Sosyo-ekonomik geliri ve eğitim düzeyi düşük ailelerden ve küçük yerleşim birimlerinden gelen, meslek lisesi mezunu öğretmen adayları tartışmada kendini ifade etme ve söz hakkı alma konusunda sıkıntılar yaşamakta, öğretim elemanının tutumundan ve görüşlerinden daha fazla etkilenmektedir. Öğretmen adaylarının görüşlerini rahatlıkla ifade edebilmesi öğrenim gördüğü üniversiteye göre değişmektedir

Keywords


Tartışmalı konular, sosyal bilgiler eğitimi, vatandaşlık eğitimi, öğretmen eğitimi, öğretmen adayları, tartışma.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
All articles published in JSSER are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The JSSER is indexed and/or abstracted in: